1987 full moves

21 pages of mainly local “roarer” moves

                                                                                2/1/87 Fr

81002    1B06 1714 Euston-Northampton                                             LB-MK

080}       1825 M.Keynes-Euston                                                             MK-LB

081}

                                                                                3/1/87 Sa

85024    1B06 1710 Euston-Northampton                                              LB-MK

86237    1A53 1745 Northampton-                                                         MK-LB

                                                                                7/1/87 Fr

86427    1B10 1935 Euston-Northampton

                                                                                8/1/87 Th

85003    1B10 1935 Euston-Northampton                                              LB-MK

058         2035 M.Keynes-Euston                                                             MK-LB

                                                                                9/1/87 Fr

86217    1B08 1745 Euston-Northampton

81022    1B09 1815 Euston-Northampton

85019    1B10 1935 Euston-Northampton                                            LB-WO

051         1921 Birmingham-                                                                 WO-LB

                                                                                10/1/87 Sa

85024    1B02 1123 Euston-Northampton                                           LB-MK

086         1227 M.Keynes-Euston                                                           MK-LB

058         1255 Euston- Birmingham                                                     LB-BY

85024    1A35 1337 Northampton-Euston                                            BY-EU

85022    1B03 1520 Euston-Northampton                                            EU-MK

075}       1634 M.Keynes- Euston                                                           MK-LB

055}

33049    Ret Maidstone-Watford Yobbex (2 CIG) ECS ex BY

                                                                                17/1/87 Sa

076         0627 M.Keynes-Euston                                                         LB-EU

51877}

59675}

59731}

51669}  0855 Marylebone-Dunstable Chiltern Chariot railtour     (via We,Go, Lu)                  MA-DU

51673}

59747}

59744}

51652} 

51877}

59675}

59731}

51669}  1412 Dunstable-Marylebone Chiltern Chariot railtour                (via Lu, Be, Bl)                     DU-AY

51673}

59747}

59744}

51652}                 

                                                                                18/1/87 Su

85023    1A02 0235 Euston-Bletchley (alloc 25313-eng possession canx due severe frost)

                                                                                19/1/87 Mo

85012    1B10 1935 Euston-Northampton                                              LB-MK

064         2035 M.Keynes-Euston                                                             MK-LB

                                                                                28/1/87 We

85016    1B09 1815 Euston-Northampton

85014    1B10 1935 Euston-Northampton                                              LB-WO

047         1921 Birmingham-Euston                                                        WO-LB

                                                                                6/2/87 Fr

81013    1B07 1718 Euston-Bletchley                                                    LB-BY

076         1703 Euston-M.Keynes                                                            BY-MK

083}       1827 M.Keynes-Euston                                                             MK-LB

046}

81017    1O90 1615 Manchester-Newhaven

81022    1B09 1815 Euston-Northampton (fail MK-Term)                      LB-MK

81005    1F09 1820 Euston-Liverpool

85008    1B06 1714 Euston-Northampton

056}       1935 M.Keynes-Euston                                                             MK-LB

081}

85035    1B10 1935 Euston-Northampton                                            LB-NO

095         1921 Birmingham- Euston                                                      NO-LB

                                                                                7/2/87 Sa

86437    1A30 0740 Northampton-Euston                                            LB-EU

85029    1B01 0930 Euston-Northampton                                            EU-NO

85029    1A22 1131 Northampton-Euston                                            NO-EU

73113    1D30 1345 Victoria-Gatwick

73136    1D34 1415 Victoria-Gatwick                                                   VI-LGW

73142    1D47 1550 Gatwick-Victoria                                                   LGW-VI

73117    1D46 1545 Victoria-Gatwick

81017    1B06 1710 Euston-Northampton                                           EU-MK

86413    1A53 1745 Northampton-Euston                                           MK-LB

                                                                                9/2/87 Mo

86223    1B06 1714 Euston-Northampton

81013    1B09 1815 Euston-Northampton                                          LB-MK

082}       1935 M.Keynes-Euston                                                         MK-LB

088}

85029    1B10 1935 Euston-Northampton                                         LB-MK

074         2035 M.Keynes-Euston                                                        MK-LB

                                                                                10/2/87 Tu

85034    0801 Bletchley-Euston

85034    1B06 1714 Euston-Northampton

81021    1B09 1815 Euston-Northampton                                         LB-MK

85004    1A68 1726 Wolverhampton-Euston (failed and term MK)

093}       1935 M.Keynes-Euston                                                        MK-LB

047}

81011    1V90 1420 Glasgow-Cardiff

85029    1M06 1105 Stranraer-Euston

                                                                                12/2/87 Th

86101    1B08 1745 Euston-Northampton

85025    1B09 1815 Euston-Northampton                                         LB-MK

85020    1F09 1820 Euston-Liverpool

85034    1G43 1840 Euston-Wolves

060}       1935 M.Keynes-Euston                                                       MK-LB

065}

85018    1B10 1935 Euston-Northampton                                       LB-MK

095         2035 M.Keynes-Euston                                                     MK-LB

                                                                                14/2/87 Sa

86243    1A30 0745 Northampton-Euston                                      LB-EU

85014    1B01 0930 Euston-Northampton                                      EU-NO

86431    1A55 0935 Northampton-Euston

85014    1A22 1131 Northampton-Euston                                      NO-LB

                                                                                17/2/87 Tu

85035    1B09 1815 Euston-Northampton                                      LB-MK

065}       1935 M.Keynes-Euston                                                      MK-LB

088}

                                                                                19/2/87 Th

85035    1B09 1935 Euston-Northampton                                       LB-MK

055         2035 M.Keynes-Euston MK-LB

                                                                                20/2/87 Fr

85005    1B07 1718 Euston-Bletchley                                                       LB-BY

093         1703 Euston-M.Keynes                                                               BY-MK

090}       1827 M.Keynes-Euston                                                                MK-LB

069}

86238    1B08 1745 Euston-Northampton

86234    1B09 1815 Euston-Northampton

86439    1B10 1935 Euston-Northampton

                                                                                21/2/87 Sa

81022    1A30 0745 Northampton-Euston

86425    1A35 1337 Northampton-Euston                                      LB-EU

85011    1B03 1520 Euston-Northampton                                      EU-NO

86237    1B06 1710 Euston-Northampton

85011    1A53 1745 Northampton-Euston                                      NO-EU

86238    1B10 1935 Euston-Northampton                                      EU-LB

                                                                                24/2/87 Tu

86401    1B08 1745 Euston-Northampton

85016    1B09 1815 Euston-Northampton                                      LB-MK

083}       1935 M.Keynes – Euston                                                   MK-LB

054}

86423    1B10 1935 Euston-Northampton

                                                                                25/2/87 We

85023    1B09 1815 Euston-Northampton                                      LB-MK

049}       1935 M.Keynes-Euston                                                      MK-LB

089}

25323    1900 Bletchley-Northampton vans

                                                                                28/2/87 Sa

058         0525 M.Keynes-Euston                                                      LB-EU

317368  0710 Kings X-Royston                                                        KX-FP

33025}  0740 Finsbury Pk-Cwm Bargoed Vallybasher II Railtour            FP-CB

33062}

33008    1O66 0644 Manchester-Brighton

73140    1D64 0830 Victoria-Gatwick

33048    1O39 1007 Cardiff-Portsmouth

37905    0740 Finsbury Pk-Cwm Bargoed Railtour                            CA-CA

33025}  1540 Cwm Bargoed-Bowes Park Railtour CA-WJ HL 

33062}

45104    1V70 1410 Portsmouth-Cardiff

33032    1O47 1710 Cardiff-Portsmouth

313004  2117 Euston-Watford                                                          WJ LL–WJ

068         2155 Euston-Rugby                                                           WJ-LB

                                                                                2/3/87 Mo

85035    1B09 1815 Euston-Northampton                                        LB-MK

059}       1935 M.Keynes-Euston                                                        MK-LB

079}

                                                                                7/3/87 Sa

85017    1B01 0930 Euston-Northampton                                      LB-NO

85017    1A22 1130 Northampton-Euston                                        NO-LB

                                                                                12/3/87 Th

070}       1935 M.Keynes-Euston                                                        LB-EU

054}

85034    1S06 2110 Euston-Stranraer                                               EU-CA

                                                                                13/3/87 Fr

85025    1V32 2350 Glas/Edin-Bristol                                              CA-NS

87029    0554 Wolverhampton-Euston                                            NS-RU

074}       0655 Rugby-Euston                                                           RU-BY

079}

86235    1A55 0801 Bletchley-Euston                                             BY-EU

85014    0911 Euston-Holyhead Addit

81011    1B01 0925 Euston-Northampton                                     EU-NO

81011    1A22 1109 Northampton-Euston                                     NO-EU

86242    1B03 1305 Euston-Northampton                                    EU-LB

86242    1A53 1615 Northampton-Euston                                    LB-EU

81006    1B08 1745 Euston-Northampton

86235    1B06 1714 Euston-Northampton

85021    1B09 1815 Euston-Northampton

85020    1F09 1820 Euston-Liverpool                                           EU-CR

81011    1H14 1845 Euston-Manchester

86420    1A80 2000 Manchester-Euston                                       CR-RU

85036    1S06 2110 Euston-Stranraer (fail Preston)                      RU-PR

47455    1S06 2110 Euston-Stranraer

86245    1S19 2124 Bristol-Glas/Edin                                            PR-CA

                                                                                14/3/87 Sa

47707    1S19 2124 Bristol-Edinburgh                                        CA-WA

47703    2O91 0610 Edinburgh-Glasgow                                     WA-FG

27046}  0747 Falkirk-Carlisle Railtour                                         FG-NC

27049}

5305(Kettle) 0747 Falkirk-Carlisle Railtour                                 NC-CA

40122}  1447 Carlisle-Falkirk Railtour                                        CA-AN

5305}

5305       1447 Carlisle-Falkirk Railtour                                       AN-BA

47209}  1447 Carlisle-Falkirk Railtour (steaming)                      BA-EA

5305}

47209    1447 Carlisle-Falkirk Railtour                                        EA-WA

47705    1O62 2130 Queen St-Waverly                                       HA-WA

47707    1V29 2305 Edinburgh-Bristol                                        WA-CA

                                                                                15/3/87 Su

47547    1V29 2310 Glas/Edin-Bristol     (via Cannock)      CA-NS

56094    1V29 2310 Glas/Edin-Bristol     (via Cannock)      ST-NS

56086    1A05 0756 Wolverhampton-Euston                               NS-NU

86425    1A05 0756 Wolverhampton-Euston    (via Nor)             NU-MK

057         1020 Rugby-Euston                                                      MK-LB

                                                                                16/3/87 Mo

85004    1B09 1815 Euston-Northampton                                   LB-MK

87017    1A76 1720 Liverpool-Euston                                          MK-EU

85019    1B10 1935 Euston-Northampton

81002    1S06 2110 Euston-Stranraer (failed-no heat)

85025    1S06 2110 Euston-Stranraer                                          EU-CA

85002    2145 Euston-Holyhead Relief

                                                                                17/3/87 Tu

81006}  1M14 2200 Stranraer-Euston (failed Warrington)    CA-WA                                                     

86411    1M14 2200 Stranraer-Euston                                          WA-RU

86103    1A05 0626 Wolverhampton-Euston                                RU-EU

85021    1B01 0925 Euston-Northampton                                    EU-NO

85021    1A22 1109 Northampton-Euston                                    NO-EU

5705}     1336 Waterloo-Chessington                                           WA-CJ

5718}

5851       1311 Shepperton-Waterloo                                           CJ-WA

33062    1L09 1410 Waterloo-Salisbury                                      WA-AN

33106    1L10 1515 Salisbury-Waterloo                                       AN-WA

86417    1B06 1714 Euston-Northampton

86404    1B07 1718 Euston-Bletchley

86233    1B08 1745 Euston-Northampton

86411    1B09 1815 Euston-Northampton

313014  1817 Euston-Watford Jn                                                 EU-SK

313011  1825 Watford Jn-Euston                                                 SK-EU

86243    1B10 1935 Euston-Northampton                                   EU-LB

                                                                                18/3/87 We

85002    1B101935Euston-Northampton                                     LB-MK

85017    1B06 1714 Euston-Northampton

062         2035 M.Keynes-Euston                                                   MK-LB

                                                                                20/3/87 Fr

85014    1B09 1815 Euston-Northampton                                    LB-MK

85013    1F09 1820 Euston-Liverpool

066         1730 Birmingham-Euston                                               MK-LB

                                                                                21/3/87 Sa

86251    1A30 0746 Northampton-Euston                                       LB-EU

85006    0911 Euston-Holyhead Relief

85034    1A09 0726 Wolverhampton-Euston

86231    1A55 0935 Northampton-Euston

86260    1B02 1123 Euston-Northampton                                       EU-LB

                                                                                23/3/87 Mo

86424    1B10 1935 Euston-Northampton                                       LB-MK

065         2035 M.Keynes-Euston                                                      MK-LB

                                                                                30/3/87 Mo

81002    1B06 1714 Euston-Northampton

85014    1B07 1718 Euston-Bletchley

86411    1B08 1745 Euston-Northampton

86255    1B09 1815 Euston-Northampton

85002    1B10 1935 Euston-Northampton                                          LB-NO

066         2140 Northampton-Euston                                                   NO-LB

                                                                                7/4/87 Tu

85016    1B07 1718 Euston-Bletchley

                                                                                9/4/87 Th

86212    1B06 1714 Euston-Northampton

85036    1B07 1718 Euston-Bletchley                                                  LB-BY

048         1703 Euston-M.Keynes                                                          BY-MK

076}       1827 M.Keynes-Euston                                                           MK-LB

053}

86254    1B08 1745 Euston-Northampton

86252    1B09 1815 Euston-Northampton

85019    1B10 1935 Euston-Northampton                                            LB-NO

089         2021 Birmingham-Euston                                                      NO-LB

                                                                                11/4/87 Sa

33063}  1B01 0245 Waterloo-Bournemouth                                         WA-EH

33040}

33031    1T01 0428 Eastliegh-Portsmouth H                                         EH-PO

33062    2V56 0550 Portsmouth-Bristol                                                 PO-SA

33003    1O31 0658 Bristol-Portsmouth                                                SA-FA

33017    1V46 0830 Brighton-Cardiff                                                     FA-SO

33016    1V10 0913 Brighton-Exeter                                                     SO-YJ

50005    1150 Exeter-Waterloo Rlf                                                        YJ-SA

33212    1O41 1210 Cardiff-Portsmouth                                               SA-FA

33051    1V77 1510 Portsmouth-Bristol                                                FA-SA

33052    1L12 1710 Salisbury-Waterloo                                                SA-WA

86432    1B06 1710 Euston-Northampton

86242    1B10 1935 Euston-Northampton                                            EU-LB

                                                                                13/4/87 Mo

057         0700 Euston-Birmingham                                                      LB-BY

85017    1A55 0801 Bletchley-Euston                                                  BY-EU

81005    1A30 0736 Northampton-Euston

85023    1B01 0925 Euston-Northampton                                           EU-LB

060         1022 Euston-Northampton                                                   LB-BY

85023    1A22 1109 Northampton-Euston                                           BY-EU

81002    1B02 1110 Euston-Northampton

51866}

59762}  1310 Marylebone-Aylesbury                                                   MA-AY

59657} 

51660}

86242    1B06 1714 Euston-Northampton

81005    1B07 1718 Euston-Bletchley                                                 LB-BY

070         1703 Euston-M.Keynes                                                         BY-MK

048}       1827 M.Keynes-Euston                                                         MK-LB

088}

86420    1B08 1745 Euston-Northampton

85017    1B09 1815 Euston-Northampton                                         LB-NO

051         1821 Birmingham-Euston                                                   NO-LB

86258    1B10 1935 Euston-Northampton   

                                                                                                 15/4/87 We

86212    1B06 1714 Euston-Northampton

85019    1B07 1718 Euston-Bletchley

86247    1B09 1815 Euston-Northampton

85003    1B10 1935 Euston-Northampton                                         LB-NO

86256    1B08 1745 Euston-Northampton

088         1921 Birmingham-Euston                                                   NO-LB

                                                                                                16/4/87 Th

86417    1A53 1617 Northampton-Euston                                         LB-EU

86241    1B06 1714 Euston-Northampton

85022    1B07 1718 Euston-Bletchley

86225    1B08 1745 Euston-Northampton

86235    1B09 1815 Euston-Northampton

81002    1245 Holyhead-Euston Relief

86405    1B10 1935 Euston-Northampton                                          EU-LB

                                                                                                17/4/87 Fr

86405    1A33 0740 Northampton-Euston                                          LB-EU

85028    0911 Euston-Holyhead Relief                                                EU-RU

85019    0955 Euston-Carlisle Relief

87005    1A20 0815 Manchester-Euston                                             RU-MK

056         0937 Birmingham-Euston                                                    MK-LB

85025    1K09 1025 Euston-Crewe

                                                                                                18/4/87 Sa

86221    1A33 0740 Northampton-Euston

86432    1B01 0930 Euston-Northampton

86260    1A55 0940 Northampton-Euston                                         LB-EU

86409    1B03 1523 Euston-Northampton                                         EU-LB

86410    1B06 1710 Euston-Northampton

                                                                                                20/4/87 Mo

86259    1A33 0740 Northampton-Euston                                        LB-EU

85020    0911 Euston-Holyhead relief                          (via Nor)       EU-CR

86401    1B01 0925 Euston-Northampton

phot 20098/20102

85011    1K09 1025 Euston-Crewe

85011    1A42 1347 Crewe-Euston                                (via Nor)       CR-EU

85020    1245 Holyhead-Euston Relief

86402    1B06 1714 Euston-Northampton

86439    1B09 1815 Euston-Northampton                                         EU-LB

81020    1247 Glasgow-Euston Relief

                                                                                                21/4/87 Tu

81011    1B09 1815 Euston-Northampton (term LB-stock failure)                                                          

85032    1B06 1714 Euston-Northampton

85026    1B10 1935 Euston-Northampton                                         LB-MK

063         2035 M.Keynes-Euston                                                        MK-LB

                                                                                                22/4/87 We

81002    1B09 1815 Euston-Northampton

81005    1B10 1935 Euston-Northampton                                         LB-MK

072         2035 M.Keynes-Euston                                                        MK-LB

85004/dead can  U exp 2010LB

                                                                                                24/4/87 Fr

86406    1B08 1745 Euston-Northampton

86212    1B09 1815 Euston-Northampton

85011    1B10 1935 Euston-Northampton                                         LB-WO

85022    1H45 1940 Euston-Manchester

085         1921 Birmingham-Euston                                                  WO-LB

                                                                             25/4/87 Sa                                           

85017    1A330740Northampton-Euston        LB-EU                                              

85011    1B01 0925 Euston-Northampton                      EU-LB

85036    1M14 2200 Stranraer-Euston

                                                                             27/4/87 Mo

85003    1B06 1714 Euston-Northampton

85006    1B07 1718 Euston-Bletchley

85028    1B10 1935 Euston-Northampton                      LB-MK

81002    1A81 1927 Wolverhampton-Euston

047         2035 M.Keynes-Euston                                      MK-LB

                                                                            28/4/87 Tu

81010}  1B10 1935 Euston-Northampton                         LB-NO

85012(d)}

85035    1B07 1718 Euston-Bletchley

81002    1B06 1714 Euston-Northampton

85006    1B09 1815 Euston-Northampton

85017    1B08 1745 Euston-Northampton

85025    1P79 1805 Euston-Barrow

062         2021 Birmingham-Euston                                   NO-LB

85035    1S06 2110 Euston-Stranraer

                                                                      2/5/87 Sa

85020    1B01 0925 Euston-Northampton                        LB-MK

85020    1A22 1130 Northampton-Euston                        MK-EU

85003    U.Ruggex (cobbler set)

DMU      1310 Marylebone-Aylesbury                                MA-AY

DMU      1640 Aylesbury-Marylebone                                AY-MA

85016    1B10 1935 Euston-Northampton                        EU-MK

073         1921 Birmingham-Euston                                   MK-LB

                                                                 3/5/87 Su

33119 +TC  0910 Dunstable-Brighton Charter

                                                                6/5/87 We

089}       1022 Euston-Northampton                                  LB-BY

062}

85036    1V90 1420 Glasgow – Cardiff

85013    1A22 1109 Northampton-Euston                          BY-EU

86255    1B03 1305 Euston-Northampton  EU-LB                                                                                                                   7/5/87 Th

85013    1B01 0925 Euston-Northampton                         LB-NO

85013    1A22 1109 Northampton-Euston                         NO-LB

81020    1B07 1718 Euston-Bletchley

85028    1D71 1900 Euston-Holyhead

85023    1A78 1620 Holyhead-Euston

81020!   1B10 1935 Euston-Northampton

                                                                        8/5/87 Fr

85011    1B01 0925 Euston-Northampton                             LB-NO

85011    1A22 1109 Northampton-Euston                             NO-LB

81002    1B02 1115 Euston-Northampton

85019    1B07 1718 Euston-Bletchley

86212    1B08 1745 Euston-Northampton

86237    1B09 1815 Euston-Northampton

85005    1B10 1935 Euston-Northampton

                                                                        9/5/87 Sa

86249    1A30 0740 Northampton-Euston                              LB-EU

85022    1B01 0925 Euston-Northampton

40122    1014 Liverpool St-Norwich “Anglian Diesel Farewell” Railtour                 LS-HA

37138    1014 Liverpool St-Norwich “Anglian Diesel Farewell” Railtour                  HA-NO 

31407    1C57 1840 Norwich-Liverpool St

40122    1910 Norwich-Liverpool St Railtour                                                                                NO-LS

31273    1P30 1055 Liverpool St-Yarmouth

086         2155 Euston-Northampton                                  EU-LB

                                                                                                11/5/87 Mo (new t/t)

81009    1G23 0910 Euston-Birmingham

86434    1B01 0925 Euston-Northampton

86413    1B02 1100 Euston-Northampton

86102    1B03 1325 Euston-Northampton

86102    1G41 1810 Euston-Wolverhampton

85035    1B06 1714 Euston-Northampton

81009    1B07 1720 Euston-Bletchley

86261    1B08 1745 Euston-Northampton

86406    1B09 1814 Euston-Northampton

86428    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                12/5/87 Tu

86420    1B01 0925 Euston-Northampton

55004/595xx-phot

86102    1B02 1115 Euston-Northampton

86260    1A53 1555 Northampton-Euston                                        LB-EU

81020    1B06 1714 Euston-Northampton                                       EU-MK

86232    1B07 1720 Euston-Bletchley

082         1825 M.Keynes-Euston                                                      MK-LB

86415    1B08 1745 Euston-Northampton

86259    1B09 1815 Euston-Northampton

86401    1B10 1935 Euston-Northampton

850xx    1G46 2010 Euston-Wolverhampton

                                                                                15/5/87 Fr

85013    1B06 1714 Euston-Northampton

85013    1B07 1720 Euston-Bletchley

86408    1B09 1815 Euston-Northampton

85009?  1B08 1745 Euston-Northampton

81014    1B10 1935 Euston-Northampton                                   LB-NO

85014    1A81 1752 Liverpool-Euston

85025    1H23 2000 Euston-Manchester

084         2021 Birmingham-Euston                                             NO-LB

                                                                                16/5/87 Sa

85006    1B09 1810 Euston-Northampton                                   LB-NO

85035     D.Cov footex

058         1826 Birmingham-Euston                                             NO-LB

86416    1B10 1945 Euston-Northampton   

                                                                                18/5/87 Mo

85022    1M69 1130 Stirling-Euston Motorail

85022    1G47 2110 Euston-Wolverhampton

85018    1B06 1714 Euston-Northampton

86259    1B07 1720 Euston-Bletchley

85028?  1B09 1815 Euston-Northampton

85002    1B10 1935 Euston-Northampton                                   LB-NO

85006    1B08 1745 Euston-Northampton

092         2021 Birmingham-Euston                                              NO-LB

                                                                                22/5/87 Fr           

86406    1A53 1555 Northampton-Euston                                    LB-EU

85018    1B06 1714 Euston-Northampton                                    EU-NO

86205    1B07 1720 Euston-Bletchley

090         1735 Birmingham-Euston                                                NO-LB

86229    1B08 1745Euston-Northampton

850xx    1H19 1820 Euston-Manchester

86234    1B09 1815 Euston-Northampton

85019    1F61 1935 Euston-Liverpool

81002    1B10 1945 Euston-Northampton                                    LB-BY

073         1921 Birmingham-Euston                                              BY-LB

                                                                                23/5/87 Sa

86413    1A53 1830 Northampton-Euston                                     LB-EU

86431    1B10 2010 Euston-Northampton                                     EU-LB

85003    1820 Euston-Manchester Relief

85014    1825 Euston-Liverpool Relief

                                                                                25/5/87 Mo

86241    1150 Glasgow-Euston Relief                                            MK-EU

86424    1B09 1815 Euston-Northampton

85014    1F49 1825 Euston-Liverpool Relief

85003    1H19 1820 Euston-Manchester

85022    1B10 1945 Euston-Northampton                                    EU-LB

85002    1350 Glasgow-Euston Relief

                                                                                27/5/87 We

85028    1M31 1745 Dover-Manchester

81012    1B06 1714 Euston-Northampton

85025    1B07 1720 Euston-Bletchley

81007    1B09 1815 Euston-Northampton

86406    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                28/5/87 Th

85003    1A53 1555 Northampton-Euston                                     LB-EU

85036    1A52 1255 Holyhead-Euston

85018    1B06 1714 Euston-Northampton                                    EU-NO

86255    1B07 1720 Euston-Bletchley

046         1737 Birmingham-Euston                                              NO-MK

85003    1G41 1810 Euston-Wolverhampton

31280}  1B09 1814 Euston-Northampton (54L)                           MK-NO

85036(d)}

082         2036 Northampton-Euston                                            NO-LB

85035    1B08 1745 Euston-Northampton

810xx    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                29/5/87 Fr

85006    1A55 0749 Bletchley-Euston

                                                                                30/5/87 Sa

065         0822 Euston-M.Keynes                                                   LB-MK

089         0936 Birmingham-Euston                                               MK-LB

85021    1A35 1302 Northampton-Euston                                    LB-EU

85023    1H12 1500 Euston-Manchester                                      EU-MK

85006    1A43 1148 Manchester-Euston

059         1436 Birmingham-Euston                                               MK-LB

85021    1B03 1650 Euston-Northampton

                                                                                2/6/87 Tu

090         1622 Euston-M.Keynes                                                    LB-MK

046         1633 Birmingham-Euston                                               MK-LB

86416    1B06 1714 Euston-Northampton

86248    1B07 1720 Euston-Bletchley

                                                                         4/6/87 Th

81014    1B07 1720 Euston-Bletchley

86420    1B08 1745 Euston-Northampton

85030    1B09 1815 Euston-Northampton                                     LB-NO

85020    1H19 1820 Euston-Manchester relief

068         1836 Northampton-Euston                                              NO-LB

86233    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                6/6/87 Sa

85036    1B03 1650 Euston-Northampton                                     LB-NO

85036    1A53 1830 Northampton-Euston                                     NO-LB

86418    1B06 1810 Euston-Northampton

                                                                                10/6/87 We

85011    1B06 1714 Euston-Northampton

86402    1B07 1720 Euston-Bletchley

85002    1B08 1745 Euston-Northampton

85025    1B09 1815 Euston-Northampton

85040    1B10 1945 Euston-Northampton                                         LB-NO

074         2021 Birmingham-Euston                                                   NO-LB

                                                                                11/6/87 Th

86261    1B06 1714 Euston-Northampton

86240    1B07 1720 Euston-Bletchley

85011    1B08 1745 Euston-Northampton

85025    1B09 1815 Euston-Northampton

85019    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                12/6/87 Fr

85002    1B06 1714 Euston-Northampton

86255    1B07 1720 Euston-Bletchley

85025    1B08 1745 Euston-Northampton

85006    1B09 1815 Euston-Northampton

86425    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                13/6/87 Sa

85023    1B02 1110 Euston-Northampton

85023    1A35 1302 Northampton-Euston                             LB-EU

85023    1B03 1650 Euston-Northampton                             EU-NO

85023    1A53 1830 Northampton-Euston                             NO-LB

85020    1B06 1810 Euston-Northampton

                                                                                20/6/87 Sa

86218    1A55 0902 Northampton-Euston                              LB-EU

85020    1B02 1110 Euston-Northampton    (4943 lead coach)    EU-LB

37697    1430 Aylesbury-P.Risboro

20053    1540 Aylesbury-P.Risboro                                            AY-PR

20053    1712 P.Risboro-Aylesbury                                            PR-AY

One of the more outrageous workings into Aylesbury, 20053 with the 1712 ex P.Risboro, the on train grip was a guard with a charity tin! Saturday June 20th 1987

                                                                                27/6/87 Sa

81011    1A55 0902 Northampton-Euston                               LB-EU

81002    1B02 1110 Euston-Northampton                                EU-LB

81002    1B03 1650 Euston-Northampton                                LB-NO

85020    1A63 1534 Shrewsbury-Euston

85040    1J24 0940 Euston-Aberystwyth

85026    1H08 1020 Euston-Manchester

81002    1A53 1830 Northampton-Euston (loco derailed running round)   canx!

086         1735 Birmingham-Euston                                            NO-LB

81011    1B06 1810 Euston-Northampton

                                                                                28/6/67 Su

31305}  1054 Euston-Waterloo Railtour-phot

45062(d)}

                                                                                29/6/87 Mo

85028    1B10 1935 Euston-Northampton (45L)                         LB-MK

061         2125 M.Keynes-Euston                                                 MK-LB

85037    1M69 1130 Stirling-Euston Motorail

                                                                               3/7/87 Fr

304001}                1712 Manchester-Relief-2040 LB

304005}

                                                                                4/7/87 Sa

068         0730 M.Keynes-Euston                                                 LB-WJ

37044}  0740 Finsbury Pk-Kidderminster Charter                       WJ-KD

37091}

1062       1140 Kidderminster-Bridgnorth                                   KD-BN

1013       1320 Bridgnorth-Kidderminster                                   BN-KD

37044}  1445 Kidderminster-Loughboro Railtour                       KD-LO

37091}

40106}  1730 Loughboro-Rothley                                               LO-RO

1306(k)}

1306(k)} 1805 Rothley-Loughboro                           RO-LO

40106}

37044}  1900 Loughboro-Euston Railtour                                   LO-WJ

37091}

062         2122 Euston-M.Keynes                                                  WJ-LB

                                                                                9/7/87 Th

86231    1A53 1555 Northampton-Euston                                    LB-EU

85035    1B06 1714 Euston-Northampton                                   EU-NO

85018    1B08 1745 Euston-Northampton

087         1730 Birmingham-Euston                                              NO-BY

81011    1B09 1815 Euston-Northampton                                    BY-NO

095         1821 Birmingham-Euston                                              NO-LB

85003    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                10/7/87 Fr

85025    1B01 0925 Euston-Northampton

86223    1A53 1555 Northampton-Euston                                  LB-EU

85006    1B06 1714 Euston-Northampton

86231    1B07 1720 Euston-Bletchley

86227    1B10 1945 Euston-Northampton                                    EU-LB

                                                                                11/7/87 Sa

086}       0530 Northampton-Euston                                            LB-EU

064}

20030}  0735 Kings X-Wadsley Bridge Railtour                           KX-WO

20064}

20022}  1316 Wadsley Bridge-Paddington Railtour                     WO-PA

20126}

057}       2152 Euston-Rugby                                                      EU-LB

078}

                                                                                15/7/87 We

81019    1B08 1745 Euston-Northampton  90L                          LB-NO

85028     U.Partex-term North 1915

074         2036 Northampton-                                                     NO-LB

81011    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                16/7/87 Th

85018    1B06 1714 Euston-Northampton

85020    1B07 1720 Euston-Bletchley

85030    1B08 1745 Euston-Northampton                                LB-NO

85037    1B09 1815 Euston-Northampton

094         1821 Birmingham-Euston                                         NO-LB  

85022    1A53 1555 Northampton-Euston

85024    1B10 1945 Euston-Northampton                                LB-NO

046         2021 Birmingham-Euston                                          NO-LB                  

                                                                                17/7/87 Fr

85002    1B02 1110 Euston-Northampton                                LB-NO

85002    1A35 1302 Northampton-Euston  NO-LB                                                                                                

   21/7/87 Tu

85024    1B10 1945 Euston-Northampton                                LB-NO

85014    1B08 1745 Euston-Northampton

086         2021 Birmingham-Euston                                          NO-LB

                                                                                23/7/87 Th

85018    1B10 1945 Euston-Northampton                                LB-NO

059         2021 Birmingham-Euston                                          NO-LB

81007    1B06 1714 Euston-Northampton

85002    1B09 1815 Euston-Northampton

                                                                                24/7/87 Fr

85028    1A55 0749 Bletchley-Euston

                                                                                25/7/87 Sa

40122    0840 Euston-Carlisle Charter

                                                                                28/7/87 Tu

58031}  1900 Euston-Holyhead? (2015 LB)

862xx(d)}

85003    D.IR

                                                                                31/7/87 Fr

85022    1B01 0925 Euston-Northampton

85036    1B10 1945 Euston-Northampton                                 LB-NO

085         2021 Birmingham-Euston                                           NO-LB

                                                    1/8/87 Sa

85016    1A55 0902 Northampton-Euston                                LB-EU

86415    1B02 1110 Euston-Northampton                                EU-LB

81007    D.Yobbex.

312203}                D.Cov Yobbex-phot

312204}

                                                                                3/8/87 Mo

85022    1B10 1945 Euston-Northampton                               LB-NO

85035    1B08 1745 Euston-Northampton

061         2021 Birmingham-Euston                                          NO-LB

                                                                                4/8/87 Tu

85011    1A74 1826 Wolverhampton-Euston

                                                                                6/8/87 Th

31287    U ECS-phot

31223}  D.cement

31443}

51581}  up-phot

51596}

59579}  up-phot

59569}

86232    1A63 1555 Northampton-Euston                          LB-EU

85006    1M34 1210 Glasgow-Euston

86209    1B06 1714 Euston-Northampton

86214    1B07 1720 Euston-Bletchley

85036    1B08 1745 Euston-Northampton                        EU-LB

                                                                                8/8/87 Sa

85025    1A55 0902 Northampton-Euston                         LB-EU

86403    1B02 1110 Euston-Northampton                         EU-LB

85030    1M50 0952 Brighton-Manchester

                                                                                9/8/87 Su

080         0645 M.Keynes-Euston                                        LB-EU

312701  0835 Kings X-Peterboro                                        KX-HI

312723  0949 Royston-Kings X                                          HI-KX

095}       1205 Euston-Rugby                                              EU-LB

079}

                                                                                12/8/87 We

85023    1B08 1745 Euston-Northampton                          LB-NO

066         1730 Birmingham-Euston                                     NO-MK

86212    1B09 1815 Euston-Northampton

088}       1925 M.Keynes-Euston                                           MK-LB

059}

                                                                                13/8/87 Th

86222    1A63 1555 Northampton-Euston                            LB-EU

85003    1B06 1714 Euston-Northampton

86223    1B07 1720 Euston-Bletchley

85023    1B08 1745 Euston-Northampton        EU-LB

85035    1A51 1500 Liverpool-Euston

85035    1G46 2010 Euston-Wolverhampton

85019    1B09 1815 Euston-Northampton                          LB-MK

089}       1925 M.Keynes-Euston                                          MK-LB

095}

85034    1B10 1945 Euston-Northampton                           LB-MK

85025    1M31 1745 Dover-Manchester

094         1921 Birmingham-Euston                                     MK-LB

                                                                                14/8/87 Fr

81004    1A55 0749 Bletchley-Euston

85023    1A63 1555 Northampton-Euston

85014    1B06 1714 Euston-Northampton

85036    1B08 1745 Euston-Northampton

85019    1A52 1255 Holyhead-Euston

81009    1B10 1945 Euston-Northampton                           LB-NO

079         2021 Birmingham-Euston                                     NO-LB

                                                                                15/8/87 Sa

85003    1A35 1302 Northampton-Euston                            LB-EU

85003    1B03 1650 Euston-Northampton                            EU-LB

                                                                                17/8/87 Mo

85010    1B07 1720 Euston-Bletchley

85022    1B08 1745 Euston-Northampton

85040    1B09 1815 Euston-Northampton

85007    1M31 1754 Dover-Manchester

                                                                                18/8/87 Tu

85014    1B09 1815 Euston-Northampton

85023    1B10 1945 Euston-Northampton                                         LB-WO

056         1821 Birmingham-Euston                                                   WO-LB

                                                                                20/8/87 Th

85006    1B06 1714 Euston-Northampton

85025    1B09 1815 Euston-Northampton                                         LB-MK

073         1821 Birmingham-Euston                                                   MK-LB

85019    1B10 1945 Euston-Northampton                                         LB-WO

062         1921 Birmingham-Euston                                                   WO-LB

                                                                                21/8/87 Fr

86427    1A53 1555 Northampton-Euston                                        LB-EU

85014    1B06 1714 Euston-Northampton                                        EU-MK

074         1821 Birmingham-Euston                                                  MK-LB

85018    1B09 1815 Euston-Northampton

85036    1F61 1935 Euston-Liverpool

85013    1B10 1945 Euston-Northampton

                                                                                22/8/87 Sa

86408    1A55 0902 Northampton-Euston                                       LB-EU

86433    1B02 1110 Euston-Northampton                                       EU-LB

85003    1B06 1810 Euston-Northampton                                      LB-NO

080         1821 Birmingham-Euston                                                 NO-LB

                                                                                23/8/87 Su

050         0645 Northampton-Euston                                               LB-EU

312709  0835 King X-Peterborough                                                 KX-HI

31424}  0830 Peterborough-Kings X                                                             

3127xx}

312728  0940 Royston-Kings X                                                        HI-ST

47423    0945 Kings X-Leeds Addit

312724  0930 Peterborough-Kings X                                               ST-KX

073}       1205 Euston-Rugby                                                            EU-LB

062}                                                                      

                                                                                24/8/87 Mo

078         0722 Euston-M.Keynes                                                      LB-MK

062         0838 Northampton-Euston                                               MK-LB

048         1225 M.Keynes-Euston                                                     LB-EU

33051    1L09 1410 Waterloo-Salisbury                                          WA-SA

33116    1L08 1315 Salisbury-Waterloo

33027    1O43 1400 Cardiff-Portsmouth

33028    2L40 1636 Salisbury-Basingstoke

33033    1V77 1510 Portsmouth-Bristol                                          SA-WA

33008    1O85 1510 Cardiff-Brighton                                             WA-SA

33051    1L12 1729 Salisbury-Waterloo                                         SA-WA

33035    1V79 1610 Portsmouth-Cardiff

087         1952 Euston-Birmingham                                               EU-WJ

87020    1A74 1826 Wolverhampton-Euston                                 WJ-EU

87010    1S07 2055 Euston-Inverness/F.William                          EU-MK

090         2021 Birmingham-Euston                                              MK-LB

                                                                                25/8/87 Tu

078         0712 Euston-M.Keynes                                                  LB-MK

87023    1G21 0810 Euston-Birmingham                                     MK-CO

86226    1G22 0840 Euston-Wolverhampton                               CO-NS

31294    1E72 1039 Birmingham-Norwich

45144    1O05 0745 Newcastle-Poole

85025    1010 Reading-Carlisle relief                                          NS-WO

85024    1130 Manchester-Bir Intl                                              WO-INT

86407    1G30 1240 Euston-Wolverhampton                              INT-NS

87025    1A50 1426 Wolverhampton-Euston                              NS-INT

85024    1H88 1517 Bir Int’l-Manchester                                   INT-PIC

304004  1727 Manchester-Macclesfield                                     PIC-STO

47340    1M26 1544 Notts-Blackpool

52065}

59144}  1733 Buxton-Manchester                                             STO-PIC

51938}

31442    1E57 1745 Liverpool-Sheffield                                    PIC-STO

304004  1833 Macclesfield-Altricinham                                   STO-PIC

85024    1V19 1920 Manchester-Padd                                      PIC-NS

47558    1V19 1920 Manchester-Padd                                      NS-CO

076         2122 Birmingham-Euston                                          CO-LB

                                                                                26/8/87 We

074         0435 Euston-Birmingham                                           LB-RU

060         0700 Northampton-Birmingham                                 RU-CO

85031    1D33 0755 Coventry-Holyhead                                    CO-CR

Crewe-27003/27053

85035    1A29 0930 Manchester-Euston                                   CR-EU

85022    1A31 0714 Aberystwyth-Euston

33017    1L09 1410 Waterloo-Salisbury                                    WA-AN

33117    1L08 1315 Salisbury-Waterloo

33118    1L10 1515 Salisbury-Waterloo                                    AN-WA

85025    1B08 1745 Euston-Northampton                                EU-LB

85040    1B09 1815 Euston-Northampton                                LB-NO

063         1821 Birmingham-Euston                                          NO-MK

073         1921 Birmingham-Euston                                           MK-LB

                                                                                27/8/87 Th

090         0435 Euston-Birmingham                                          LB-RU

075}       0705 Rugby-Euston                                                     RU-NO

073}

86261    1A83 0810 Northampton-Euston                                NO-MK

87004    1G21 0810 Euston-Birmingham                                  MK-NS

47654    1M10 0703 Padd-Wolves                                             NS-WO

85006    1A31 0714 Aberystwyth-Euston                                  WO-CO

86225    1S85 0750 Harwich-Glas/Edin                                     CO-NS

31307    1030 York-Exeter relief     

81011    1010 Reading-Carlisle Relief                                       NS-CA

85003    1M50 0952 Brighton-Manchester

47411    1651 Carlisle-Newcastle                                             CA-HA

51197}  1745 Newcastle-Carlisle                                             HA-CA

56130}

85023    1030 Poole-Carlisle Relief

87003    1S69 1400 Euston-Glasgow                                        CA-CE

47705    1L51 2025 Glasgow-Dundee                                      QS-ST

47492    1T42 1820 Inverness-Glasgow                                   ST-QS

37422    1M16 1740 Fort William-Euston              (via Stir)         QS-ME  

                                                                                28/8/87 Fr

86401    1M16 1930 Inverness-Euston                                       ME-CA

85036    1M14 2200 Stranraer-Euston                                        CA-CR

87020    1M15 2100 Inverness-Euston                                       CR-RU

065         0435 Euston-Birmingham                                            RU-CO

47436    1O01 0645 Wolves-Poole                                                               

85006    1D33 0755 Coventry-Holyhead                                    CO-ST

45106    0825 Birmingham-Scarborough

304001  0915 Stafford-Walsall                                                  ST-WO

85003    1A31 0714 Aberystwyth-Euston                                  WO-EU

85006    1A45 0856 Holyhead-Euston

86238    1B03 1325 Euston-Northampton                                  EU-MK

85040    1O96 1030 Liverpool-Dover

phot-08806

85040    1M00 1322 Brighton-Liverpool                                    MK-LS

86224    1G62 1900 Liverpool-Birmingham                               LS-CR

87033    1A79 1920 Liverpool-Euston                                        CR-WJ

85013    1B10 1945 Euston-Northampton

075}       2202 Euston-Rugby                                                     WJ-LB

086}

                                                                                29/8/87 Sa

86249    1A30 0746 Northampton-Euston                                  LB-EU

73128    1D92 0930 Victoria-Gatwick                                         VI-LGW

73141    1D94 0945 Victoria-Gatwick           

73126    1D00 1000 Victoria-Gatwick           

73135    1D95 0950 Gatwick-Victoria

73114    1D01 1005 Gatwick-Victoria

1586       0932 Victoria-Brighton                                                 LGW-BI    

33015    1V12 1112 Brighton-Paignton                                       BI-SA

33021    1O35 1008 Bristol-Portsmouth

33201    1V54 1010 Portsmouth-Swansea

33053    1O36 1013 Cardiff-Portsmouth

33043    1V62 1210 Portsmouth-Cardiff                                     SA-TM

33031    1O43 1400 Cardiff-Portsmouth                                    TM-BA

47433    1V66 1310 Portsmouth-Bristol                                     BA-TM

33033    1O96 1507 Cardiff-Brighton                                         TM-BI

45150    1V67 1010 Scarborough-Paignton

7912       1851 Brighton-Bognor Regis                                        BI-HO

1259}

1705}     1847 Portsmouth-Victoria                                            HO-VI

1263}

73114    1D85 2035 Gatwick-Victoria                                         LGW-VI

058         2122 Euston-M.Keynes                                                EU-LB

                                                                                31/8/87 Mo

85025    1A83 0810 Northampton-Euston                                 LB-EU

86438    1B01 0925 Euston-Northampton                                 EU-LB

85023    1B10 1945 Euston-Northampton                                 LB-MK

85006    1150 Glasgow-Euston Relief

81012    1350 Glasgow-Euston Relief (repl 81006 at Rugby)

052         2025 M.Keynes-Euston                                                MK-LB

                                                                                1/9/87 Tu

85015    1B09 1815 Euston-Northampton

                                                                                2/9/87 We            

81005    1B10 1945 Euston-Northampton                         LB-NO

063         2021 Birmingham-Euston                                           NO-LB

                                                                                3/9/87 Th

81004    1B09 1945 Euston-Northampton

                                                                                4/9/87 Fr

85011    1B09 1815 Euston-Northampton                                   LB-NO

056         1821 Birmingham-Euston                                              NO-LB

85018    0910 Blackpool-Euston Relief

                                                                                7/9/87 Mo

85019    1B10 1945 Euston-Northampton        LB-NO 85011   1B06 1714 Euston-Northampton

069         2021 Birmingham-Euston                                               NO-LB

                                                                                10/9/87 Th

86102    1A53 1555 Northampton-Euston                                          LB-EU

85022    1B06 1714 Euston-Northampton

85011    1B07 1720 Euston-Bletchley                                                   EU-BY

065         1705 Euston-M.Keynes                                                            BY-MK

086         1825 M.Keynes-Euston                                                            MK-LB

                                                                                11/9/87 Fr

85014    1B06 1714 Euston-Northampton

81009    1B07 1720 Euston-Bletchley

85019    1B10 1945 Euston-Northampton                                                 LB-NO

091         2021 Birmingham-Euston                                                            NO-LB

                                                                                12/9/87 Sa

312795}                1534 Romford-Liverpool St                                           RO-NO

312786}

85028    1B03 1650 Euston-Northampton                                                     EU-LB

                                                                                17/9/87 Th

85018    1B06 1714 Euston-Northampton

81004    1B09 1815 Euston-Northampton

86213    1B10 1945 Euston-Northampton                                                     LB-MK

87019    1S07 2055 Euston-Inverness                                                            MK-ME

                                                                                18/9/87 Fr

47470    1S07 2055 Euston-Inverness                                                             ME-IN

                                                                                21/9/87 Mo

37419    2H83 1015 Inverness-Kyle                                                                 IN-KY

37418}  2H60 0600 Wick/Thurso-Inverness

37262}

37420    2H80 0710 Kyle-Inverness

37419    2H84 1710 Kyle-Inverness                                                                    KY-IN

37421    2H85 1755 Inverness-Kyle

                                                                                22/9/87 Tu

37418    2H61 0635 Inverness-Wick/Thurso                                                         IN-DI

37419    2H81 0655 Inverness-Kyle                                                                       DI-GA

37421    2H80 0710 Kyle-Inverness                                                                       GA-DI

37420    2H60 0600 Wick/Thurso-Inverness                                                           DI-IS

                                                                23/9/87 We

47470    1T30 1225 Inverness-Glasgow

47563    1A58 1800 Inverness-Aberdeen                                                                 IS-KE

47586    1T42 1820 Inverness-Glasgow

47461    1H33 1540 Aberdeen-Inverness

37420    2H85 1755 Inverness-Kyle

47604    1H35 1755 Aberdeen-Inverness                                                                  KE-IS

 

                                                                                25/9/87 Fr

47640    1S07 2055 Euston-Inverness

47652    1A46 0832 Inverness-Aberdeen                                                                  IS-AB

47701    1T22 1105 Aberdeen-Glasgow                                                                    AB-ST

47659    1A49 1413 Edinburgh-Aberdeen                                                                 ST-AB

47652    1H35 1755 Aberdeen-Inverness                                                                   AB-IS

                                                                                26/9/87 Sa

37419    2H63 1135 Inverness-Wick/Thurso

37417    2H65 1735 Inverness-Wick/Thurso

37114    Royal Scotsman to Kyle

37261    2H85 1755 Inverness-Kyle                                                                                               IS-DI

37416     U.Highland Prince

37420    2H84 1710 Kyle-Inverness                                                                                               DI-IS

                                                                                27/9/87 Su

47640    1M16 1930 Inverness-Euston                                                                                          IS-ME

47470    1M15 2100 Inverness-Euston

                                                                                28/9/87 Mo

86216    1M16 1930 Inverness-Euston                                                                                          ME-MK

                                                                                2/10/87 Fr

85031    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85023    1B09 1815 Euston-Northampton

81006    1B08 1745 Euston-Northampton

057         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                3/10/87 Sa

85023    1B01 0925 Euston-Northampton

DMU      1540 Aylesbury-Marylebone                                                                                            AY-MA

85013    1B06 1810 Euston-Northampton                                                                                    EU-LB

                                                                                9/10/87 Fr

85007    1M31 1754 Dover-Manchester

85035    1D82 2010 Euston-Holyhead

85002    1A78 1623 Holyhead-Euston

                                                                                10/10/87 Sa

85031    1A30 0740 Northampton-Euston

85015    1A55 0902 Northampton-Euston                                                                                    LB-EU

86419    1B02 1110 Euston-Northampton                                                                                    EU-LB

                                                                                12/10/87 Mo

85011    1B06 1714 Euston-Northampton

81013    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

050         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                14/10/87 We

85003    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85037}  1D71 1850 Euston-Holyhead

862xx(d)}

074         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                17/10/87 Sa

85035    1A55 0902 Northampton-Euston                                                                                    LB-EU

85023    1M15 2030 Inverness-Euston

85024    1024 Euston-Edge Hill Yobbex

85038    1B02 1110 Euston-Northampton                                                                                    EU-LB

81011    0955 Euston-Glasgow Rlf

81005    1P62 1200 Euston-Blackpool

                                                                                19/10/87 Mo

85023    1B06 1714 Euston-Northampton

81010    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

059         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                23/10/87 Fr

85030    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85034    1J44 1940 Euston-Shrewsbury

304005  1921 Birmingham-Euston (term M.Keynes)

067         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                24/10/87 Sa

056         0520 M.Keynes-Euston                                                                                                     LB-EU

73104    1B03 0744 Waterloo-Bournemouth                                                                                               WA-BA

33208    2L11 0841 Basingstoke-Salisbury                                                                                   BA-SA

33028    1O32 0630 Cardiff-Portsmouth                                                                                       SA-FA

33020    1V46 0830 Brighton-Cardiff

33006    1V54 1010 Portsmouth-Swansea                                                                                    FA-SO

33059    1O33 0800 Cardiff-Portsmouth                                                                                       SO-CO

33030    1112 Brighton-Cardiff                                                                                                       CO-SA

33011    1O40 0950 Swansea-Portsmouth                                                                                    SA-SO

33002    1O36 1013 Cardiff-Portsmouth

33059    1V66 1310 Portsmouth-Bristol                                                                                         SO-SA

33057?  1L07 1210 Waterloo-Salisbury                       

33208    1L09 1410 Waterloo-Salisbury

33108    1L10 1532 Salisbury-Waterloo                                                                                        SA-WA

85035    1B06 1810 Euston-Northampton                                                                                    EU-NO

056         1821 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                29/10/87 Th

81019    1M15 2100 Inverness-Euston

86239    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-MK

058         1921 Birmingham-Euston                                                                                                 MK-LB                                                                                  30/10/87 Fr

85006    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

092         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                31/10/87 Sa

85014    1A55 0902 Northampton-Euston                                                                                    LB-EU

86422    1B02 1110 Euston-Northampton                                                                                    EU-LB

                                                                                2/11/87 Mo

85015    1A73 0715 Northampton-Euston                                                                                                   

81005    1B10 1945 Euston-Northampton                                                    (fail here)    LB-MP 25.25

08458}  1B10 1945 Euston-Northampton                                                                          MP 25.25-NO

81005(d)}

051         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                4/11/87 We

81019    1A73 0715 Northampton-Euston

85002    1A30 0743 Northampton-Euston

85032    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-WO

062         1921 Birmingham-Euston                                                                                                 WO-LB

85009    1M31 1745 Dover-Manchester

                                                                                5/11/87 Th

86256    1A53 1555 Northampton-Euston                                                                                    LB-EU

85011    1B07 1720 Euston-Bletchley                                                                                            EU-LB

85005    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

056         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                9/11/87 Mo

053         0430 Euston-Birmingham                                                                                                 LB-MK

86209    1M16 1930 Inverness-Euston

072         0605 Northampton-Euston                                                                                                               MK-LB

85003    1A55 0749 Bletchley-Euston                                                                                            LB-EU

85003    1B01 0925 Euston-Northampton                                                                                    EU-MK

85003    1A22 1106 Northampton-Euston                                                                                    MK-EU

85003    1G31 1310 Euston-Birmingham                                                               (via Nor)       EU-NS

45113?  1E63 1040 Poole-Newcastle

85003    1A54 1518 Birmingham-Euston                                                               (via Nor)       NS-EU   

313007  1817 Euston-Watford Jn                                                                                                   EU-WJ

313004  1805 Watford Jn-Euston                                                                                                   WJ-EU

B06,7,8,9,10=can

087         1924 Euston-M.Keynes                                                                                                     EU-WJ

85003    1M31 1750 Dover-Manchester                                                                                        WJ-MK

049         1921 Birmingham-Euston                                                                                                 MK-LB

                                                                                10/11/87 Tu

075         0430 Euston-Birmingham                                                                                                 LB-MK

86242    1M16 1930 Inverness-Euston

087         0605 Northampton-Euston                                                                                                               MK-BY

050         0712 Bletchley-Euston                                                                                                       BY-LB

074         1422 Euston-M.Keynes                                                                                                     LB-MK

86239    1330 Lancaster-Euston                                                                                                      MK-EU

B06,7,8=can

86423    1B09 1815 Euston-Northampton

85023    1M34 1210 Glasgow-Euston

313007  1817 Euston-Watford Jn                                                                                                   EU-WJ

313003  1805 Watford Jn-Euston                                                                                                   WJ-EU

85011    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    EU-WO

85023    1M31 1750 Dover-Manchester

070         1921 Birmingham-Euston                                                                                                 WO-LB

                                                                                11/11/87 We

85038    1A23 0350 Euston-Bletchley                                                                                            LB-BY

083         0430 Euston-Birmingham                                                                                                 BY-NO

85008    1M10 2215 Glasgow-Euston NR

85018    1M16 1930 Inverness-Euston

85038    1A73 0715 Northampton-Euston                                                                                    NO-EU

069         0922 Euston-M.Keynes                                                                                                     EU-WJ

85011    0915 Euston-Peterborough Charter (throughout)

061         0925 M.Keynes-Euston                                                                                                     WJ-EU

85038    1B02 1100 Euston-Northampton                                                                                    EU-NO

85038    1A35 1302 Northampton-Euston                                                                                    NO-EU

075}       1522 Euston-M.Keynes                                                                                                     EU-WJ

092}

85038    1J33 1540 Euston-Aberystwyth (missed it), hit landslip at Old Linslade

078         1525 M.Keynes-Euston                                                                                                     WJ-EU

87028    1F40 1650 Euston-Liverpool                                                                                            EU-MK

86419    1A66 1600 Manchester-Euston                                                                                       MK-EU

85023    1F62 1920 Euston-Liverpool

85013    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    EU-MK

067         1921 Birmingham-Euston                                                                                                 MK-LB

                                                                                12/11/87 Th

85015    1M16 1930 Inverness-Euston

81007    1M14 2200 Stranraer-Euston

061         0600 Euston-Northampton                                                                                                               LB-MK

065}       0650 Northampton-Euston                                                                                                               MK-BY

086}

85028    1A55 0749 Bletchley-Euston                                                                                            BY-LB

86231    1B01 0925 Euston-Northampton                                                                                    LB-MK

87004    1A16 0805 Manchester-Euston                                                                                       MK-EU

86419    1P62 1200 Euston-Blackpool                                                                                           EU-MK

85028    1A35 1302 Northampton-Euston                                  (.25m reversal at Euston)     MK-EU

86209    1J33 1540 Euston-Aberystwyth                                                                                       EU-MK

049}       1635 M.Keynes-Euston                                                                                                     MK-LB

074}

086         1633 Birmingham-Euston                                                                                                 LB-EU

85021    1B09 1815 Euston-Northampton

81019    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    EU-NO

85006    1M31 1750 Dover-Manchester

076         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                13/11/87 Fr

070         0430 Euston-Birmingham                                                                                                 LB-MK

85035    1M16 1930 Inverness-Euston                                                                                          MK-EU

81009    1M15 2110 Inverness-Euston

85023    1A55 0749 Bletchley-Euston

313011  0937 Euston-Watford Jn                                                                                                   EU-WJ

phots-33006/33018/37598/37054/37116

313016  0945 Watford Jn-Euston                                                                                                   WJ-EU

85023    1B02 1100 Euston-Northampton                                                                                    EU-NO

85023    1A35 1302 Northampton-Euston                                                                                    NO-EU

85006    1A43 1130 Manchester-Euston

85008    1505 Euston-Manchester relief

85023    1J33 1540 Euston-Aberystwyth                                                                                       EU-MK

85002    1A58 1250 Manchester-Euston

86425    1A38 1455 Manchester-Euston                                                                                       MK-EU

85016    1B07 1720 Euston-Bletchley

81010    1B10 1945 Euston-Northampton (bowled, Tring withering)

canx-1750 Dover-Manchester

070         1924 Euston-M.Keynes                                                                                                     EU-LB

                                                                                14/11/87 Sa                                         

075         0600 Euston-Northampton                                                                                                               LB-NO

85037    1A30 0740 Northampton-Euston                                                                                    NO-EU

055}       0852 Euston-Birmingham                                                                                                 EU-LB

069}

85019    1B02 1110 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85019    1A35 1302 Northampton-Euston                                                                                    NO-LB

85019    1B03 1650 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85019    1A53 1832 Northampton-Euston                                                                                    NO-LB

                                                                                16/11/87 Mo

85019    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85037    1M31 1750 Dover-Manchester

075         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                18/11/87 We

064         0430 Euston-Birmingham                                                                                                 LB-MK

81009    1M16 1930 Inverness-Euston          (cleared 1000)                                                      MK-WJ

060         0655 Euston-Birmingham                                                                                                 WJ-LB

                                                                                23/11/87 Mo

81007    1B06 1714 Euston-Northampton

85021    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

81006    1G33 1410 Euston-Birmingham

85028    1G38 1640 Euston-Wolverhampton

091         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                24/11/87 Tu

81005    1A30 0743 Northampton-Euston

85012    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-WO

85019    1G38 1640 Euston-Wolverhampton

85013    1S19 2124 Bristol-Glas/Edin

051         1921 Birmingham-Euston                                                                                                 WO-LB

                                                                                28/11/87 Sa

050         1527 Euston-M.Keynes                                                                                                     LB-MK

86405    1A51 1500 Liverpool-Euston                                                                                           MK-EU

85028    1B06 1810 Euston-Northampton (failed and terminated MK)                                 EU-MK

083}       1925 M.Keynes-Euston                                                                                                     MK-LB

064}

                                                                                1/12/87 Tu

81011    1B10 1945 Euston-Northampton

85014    1B09 1815 Euston-Northampton

                                                                                2/12/87 We

85030    1B10 1945 Euston-Northampton       -terminated Cheddington due points failure!             

                                                                                3/12/87 Th

85030    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

85014    1M31 1750 Dover-Liverpool

063         2021 Birmingham-Euston

3040xx  UF

                                                                                4/12/87 Fr                                                                           

85009    1B07 1720 Euston-Bletchley

85020    1B09 1815 Euston-Northampton

85040    1B06 1714 Euston-Northampton

                                                                                5/12/87 Sa

078         0752 Euston-Birmingham                                                                                                 LB-MK

85030    1A55 0902 Northampton-Euston                                                                                    MK-EU

85021}  1A18 0600 Carlisle-Euston

862xx(d)}

85014    1L08 U Chartex

85035    1L09 U Traintours charter

85022    1L09 D Traintours charter

33102    1L09 1410 Waterloo-Salisbury                                                                                        WA-AN

33116    1L10 1537 Salisbury-Waterloo                                                                                        AN-WA

86413    1B06 1810 Euston-Northampton                                                                                    EU-LB

85014    1A53 1830 Northampton-Euston                                                                                    LB-EU

85035    1B10 2010 Euston-Northampton                                                                                    EU-BY

047         2036 Northampton-Euston                                                                                                               BY-LB

                                                                                7/12/87 Mo

85024    1B10 1945 Euston-Northampton                                                                                    LB-NO

093         2021 Birmingham-Euston                                                                                                 NO-LB

                                                                                11/12/87 Fr

093         1548 Euston-Northampton                                                                                                               LB-MK

87013    1A51 1500 Liverpool-Euston                                                                                           MK-EU

055}       2152 Euston-Northampton                                                                                                               EU-LB

051}

                                                                                20/12/87 Su??

85035    1G45 1940 Euston-Wolverhampton

85023    U.Mk Ii 2025

85024    1M31 1750 Dover-Manchester

                                                                                31/12/87 Mo

85023    1M16 1930 Inverness-Euston

85004    1M15 2100 Inverness-Euston

85006}  1M14 2200 Stranraer-Euston

85011} 

86249    1302 Northampton – Euston  TE phot

                                                                              

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

%d bloggers like this: